10 Tiltak som vil styrke deres tro mot vinder lærdommer
 • Svært få forstår hva tro virkelig kan gjøre for våre liv, og tror at religiøse er bare de som fyller kirker som faller inn i vrangforestillinger av god religiøs diskurs. Men tro er mer enn det.

 • Tro er å tro på ting vi vet å eksistere, men vi ser dem ikke palpably. Som kjærlighet, hvem kan nekte sin eksistens? Hvem kan fortelle deg at den ikke eksisterer? Har noen rørt kjærlighet eller måtte se det for å føle det og vite at det eksisterer? Nei. På samme måte er tro det som driver oss til å bli bedre.

 • Tro i Jesus Kristus har dype røtter som bare hvis vi lever de prinsippene som læres av Ham, kan vi utvikle åndelig. Og for å være glad trenger vi denne åndelige balansen i tillegg til personlig, profesjonell, psykologisk og fysisk.

 • Som kjærlighet, for troen til å overleve må næres, brydes og beskyttes. Som kjærlighet, det er ikke styrket hver dag, noen problemer eller motvind kan riste røttene, og vi må være fast for ikke å ødelegge en så god følelse som gjør oss så bra, optimistisk, håpefull og spesielt i fred.

 • For å styrke vår tro på Jesus Kristus og være forberedt når motvinden av menns doktriner ønsker å rive ned våre hjem og ødelegge vår identitet, kan vi gjøre noen grunnleggende ting:

 • Finn et vitnesbyrd om Jesus Kristus som frelser

 • Han er din personlige frelser, og ga sitt liv for å redde hver enkelt av oss. Hvis vi ber til Gud i hans Sønns navn, Jesus Kristus, og søker ham, og lever etter hans lære, vil vi få mirakler i vårt daglige liv, og vi vil føle Herrens nærhet i våre liv.

 • Utvikle et personlig forhold med Ham

 • Å kjenne Ham, være komfortabel i Hans nærvær, kommunisere, lære å lytte til Ham. Alt dette vil hjelpe deg å være i harmoni med hans lære.

 • Søk en sann religion hvor dine tjenere lærer om Jesus Kristus

 • Dette er kritisk. Når vi kjenner Jesus Kristus, vil vi gjenkjenne dem som vil hjelpe oss å trekke nærmere Ham. Vi finner ikke et helt perfekt sted fordi folk er ufullkomne. Men Herren handler gjennom dem for å hjelpe oss med å styrke vår tro. Alt annet enn dette eller det vil bringe deg nærmere personen ved hans karisma, men ikke rot roten i Kristus, vil ikke bære deg når du trenger det. Les artikkelen Hva skal man ta hensyn til når man velger religion.

 • Utvikling av skikkelsens gave. Intuisjon er viktig, men det kan mislykkes hvis vi ikke utvikler vår kunnskap om noe som er viktig for oss. Tro og vår tro er en del av våre idealer om livet og de vi har for familien vår, spesielt hvis vi er fedre og mødre. Det er naturlig å være i tvil, men vi må søke å kjenne sannheten med et oppriktig og åpent hjerte, ikke bare å tro når noen sier noe annet. Gode ​​intensjoner er ikke nok. Dette vil bidra til å styrke forståelsesgrunnen fra hvert prinsipp du bor, og hjelpe deg med å gjenkjenne sannheten når du må teste din tro.

 • Les skriften

 • Jo mer vi kjenner og studerer skriften dypt, i betraktning disse folks historie, sammenhengen, læren, jo mindre er vi underlagt tvilsomme læresetninger.

 • Styrke familie

 • Dette inkluderer å gjøre alt dette for deg selv slik at du kan leve undervisningen som å veilede sine barn på den rette og smale sti, gjøre det som er nødvendig for å instruere dem og veilede dem slik at de lærer å gjøre og leve det samme.

 • Søk åndelig selvforsyning

 • Vi ble ikke født for å leve alene. Vi trenger alltid hverandre, men vi kan ikke leve vår tro etter en annen persons tro, for vi er ikke perfekte. Vi må basere våre liv på vårt forhold til Jesus Kristus og sette ut i praksis hans læresetninger, for bare da kan vi hjelpe de som trenger det, og sannsynligvis i vår egen familie og vennekrets.

 • Lære å tilgi

 • Noen situasjoner hvor vi bor er kritiske, men Herren sa det ikke ville bli lett, men har gitt oss mange eksempler på hvordan du gjør det. Vreden, sinne, en følelse av hevn og forakt, og andre som ironi, tynne en sjel og ødelegge åndelig fremgang. Les artikkelen Hvordan tilgi de som fornærmer oss.

 • Ikke bli fornærmet

 • Folk er ikke perfekte. Som vi er heller ikke. Krevende at du opptrer perfekt som vi vil, er uvirkelig, enten i en kirke eller i vår egen familie. Bare Kristus er perfekt, og han, i den mest kritiske tiden, da de fleste av hans hadde vendt ryggen, likevel bedt Faderen om å tilgi sine lovbrytere fordi de ikke visste hva de gjorde.

 • Vedvarer og står fast i tro til tross for problemer.

 • Hvis motløshet, problemer, uansett oppstår, står fast. Når du ikke har lyst til å be, da bør du be mer ivrig. Når du ikke føler for å lese Skriftene, er det akkurat når du mest trenger å gjøre det. Når du tror du ikke trenger å gå til kirken, er det bare når du trenger det enda mer. Ikke kjør utover din styrke. Prøv å være i fred for et øyeblikk og gjør den ekstra innsatsen for å fortsette. Ikke gi plass til motløshet.

 • Husk: Den rette og smale sti som fører til Faderen av møtet krever offer, men samtidig bringer løfter om fred og komfort, slik at vi er beskyttet fra mange vinder læren vi har foran oss. Menneskets filosofier kommer og går, men ikke Guds ord.

 • Dieter F. Uchtdorf, en religiøs leder med røtter i Jesus Kristus sa: "Så vær så snill, å tvile på din tvil før du tviler på din tro. Vi må aldri tillate tvil fengsle oss og hindre oss i å motta Guds kjærlighet, fred og gaver som kommer gjennom tro på Herren Jesus Kristus. "