Viktige skritt for å hjelpe barn å utvikle åndelighet
 • Åndelighetens talent er å utvikle et forhold til det evige som vi tror, ​​og dermed nå balansen på alle sfærer i vårt liv.

 • Hvordan kommer jeg i gang?

 • 1. For å lære et barn bør vi lære om det. Hvis du er religiøs og reiser familien din i lys av åndelighet, setter du sammen en metode for undervisning. 2. For å tro på et guddommelig vesen må man først kjenne Ham. Forklar nøyaktig hva du eller hun tror på barnet ditt, og gi et vitnesbyrd om hvordan du føler din sanne innflytelse.

 • 3. Hvordan kommuniserer vi med den vi tror.Lær ham å be, være takknemlig for velsignelser, og be om hjelp i daglige handlinger.

 • Carol B. Thomas, for å illustrere undervisningen i bønn for barnet, sa: "Bønn er som en paraply som beskytter deg mot livets stormer." 4. 4. Hvordan gjenkjenner vi Hans svar. Dette kan skje gjennom hellige skrifter og til og med gjennom direkte svar på oss, som vi kan kalle åpenbaring. Forklar til barnet at hun vil få en god følelse og fred i hjertet. Du kan fortsatt si gjennom den hellige musikken som gir en god ånd til hjertet, samt gjennom å være oppmerksom i den indre stemmen som en hviske. 5. Kjenne de åndelige lover, enten de ti bud eller hva du tror

 • . Det er viktig for barnet å forstå at på den åndelige siden er det også regler og velsignelser betinget av lydighet mot dem.Hvordan øke troen?

 • Vi må øve det vi lærer, enten det er å be, lese skriftene eller bibliografien om den religionen vi lever, og adlyde guddommelige lover. Når vi lever det vi lærer, vil vi se positive resultater, og så vil vår tro bli styrket.

 • Vi må bruke disse læresetningene hver dag i våre liv, om å si nei når noen skolevenner inviterer oss til å gjøre noe galt, eller å forlate en kino hvor det er en feil scene.Når vi bruker disse tipsene i praksis, vokser vår tro, og vi kommer til å gjenkjenne mer moderne daglige mirakler.

 • Hvordan følge det guddommelige eksempelet?

  1. Det er i utgangspunktet gjennom tjeneste til andre. Det er flere måter vi kan frivillig hjelpe andre. Det kan være å gi leketøy som ikke lenger trenger barn i nød, besøke de gamle i asyl, eller et barnehjem. Vi kan hjelpe naboen som ikke kan krysse gaten eller bære posene fra supermarkedet til mamma. Vi kan behandle våre brødre og søstre med varme og tålmodighet med mennesker.

  2. Hvordan opprettholde stimulansen til å utvikle åndelighet hos barn?

  3. Ved familie sammenkomster eller til og med spill netter kan du gi en melding, fortelle en skrifthistorie, og snakke om erfaringene barna har mens de lever det de lærer. Det er som om de ga et vitnesbyrd om deres gode følelser da de brukte litt undervisning. Hva er fordelene med å utvikle åndelighet hos barn? Mange mange. Noen av dem er: De vil være eksempler på rettferdighet i en verden der ungdom er tapt og truet.

  4. De vil gjøre verden der vi lever et mer fredelig sted. De vil vite hvem de er som barn av et evig vesen, og vil bedre forstå deres oppdrag i dette livet. De vil ha hjelp til det de trenger når de etablerer et direkte forhold til det evige.

 • Overvei derfor utviklingen av dette talentet, noe som er naturlig og nødvendig eller enda viktigere enn noe annet, for bidraget til familiens lykke. Hvis du trenger hjelp, kan du se etter et sted hvor barn vil lære disse og mange andre ting som er nødvendige for livet.