Hver dag er mors dag
  • Personen du er i dag bringer livsopplevelser stort sett til deg fritt av en god mor.

  • Hun tok imot det guddommelige kallet til å være din mor og forberedte veien til du kom inn i armene hennes. Han satt bort drømmer og hans største bekymring, selv om du ikke forstod det så ofte, var hans velvære.

  • Del denne videoen med din mor i dag. Åpne ditt hjerte, gjør det opp hvis du trenger det. Anerkjenn at du har den moren som Herren har valgt for deg.

  • Se også: Hver gang et barn er født, blir en mor født