Eksempel hjemme: Ledelse i hjemmet
 • Det er nå kjent at lederskap ikke bare kan ses som en gave, noe som bare er født hos personen. Mange barn som har en ledelsesånd i barndommen, kan miste den ved å vokse opp, og usikre barn kan få selvtillit over tid. Faktum er at denne kunnskapen er grunnleggende i utdanningen av barna og åpner for en rekke nye muligheter for familieforholdet.

 • En forelder som ønsker å gjøre en trygg og ansvarlig voksen deres barn bør ta hensyn til dette eksempelet, er den beste og beste måten å utdanne. For å observere noen faktorer som skal overføres til barna, er det av stor betydning, nemlig:

 • 1- Authority

 • Dessverre forvirrer mange foreldre fortsatt autoritet med autoritarisme og i denne forvirringen foreldre som trenger blind lydighet og de som, Ønsker å unnslippe dette mønsteret, blir tillatt. Hverken den ene eller den andre! Faders autoritet er en leders, det vil si det er i hovedsak moralsk. Å ha autoritet er å være og gjøre det du lærer barnet ditt; er å anta det ansvaret som hans rolle pålegger ham og få respekt og kjærlighet for det.

 • 2 Selvtillit

 • Barnet ditt må gjenkjenne deg i en sikker person av det han ønsker; Dette vil gjøre ham til en trygg person. Måten du møter livets utfordringer er at den vil forberede barnet ditt for fremtiden. Det er derfor viktig at foreldre utvikler selvtillit og er i stand til å håndtere mer komfortabelt med motgang.

 • 3-Assertiveness

 • Se etter å forstå og forstå barnet ditt, og utvikle empati i forholdet til ham, slik at du blir sett på som leder. Vær assertiv i dine bestemmelser ved å sette grenser og gjøre de krav du anser for nødvendig for barnets gode utdannelse. Vær hensynsfull og snakk tydelig om dine grunner; alltid uttrykke kjærlighet og respekt.

 • 4- Frihet

 • Ikke frata barnet ditt av beslutninger og handlinger som er viktige for ham å bli en bestemt og motivert person. Oppfordre ham i dannelsen av sin egen personlighet og de valgene som passer til ham i livet, men hold deg nær ved å lage de relevante retningslinjene. La barnet ditt vokse ikke bare fysisk, men også som en person.

 • 5- Lederskap

 • Forbered ditt barn til å være leder; gi ham de nødvendige ledelseselementene i hjemmet hans. Demonstrere i egenskap av egenskapene til lederskap og oppfordre deg til å handle også på en autentisk måte med menneskene rundt deg. Og i denne søken for å formidle myndigheten til dem som er i stand til å overvinne sine vanskeligheter med verdighet, ikke glem å be om unnskyldning i møte med en feil. Barnet ditt vil sikkert vite at du kan lure deg selv, som et menneske, men anerkjenner deg som leder, vil du føle deg trygg til å bygge din egen karakter på samme grunnlag.

 • En god leder er en som danner balansert ledere for livet.